Om qbik

Qbik

vår historia

Brattby Sågverks AB och NK Lundströms Trävaror AB storsatsar i ett gemensamägt virkesköpande företag för långsiktig sågtimmerförsörjning till sina sågverk. I Qbik AB sammanför de båda sågverken sina egna virkesköpande organisationer. Under 90 år har Qbiks ägare NK Lundströms Trävaror AB och Brattby Sågverks AB förädlat de lokala västerbottniska skogarna. Det är nästan ett sekel av kunskap och kännedom om hur de västerbottniska skogarna bäst förädlas. Under hela den perioden, nästan lika lång som omloppstiden för en norrländsk fura, har företagen ständigt utvecklats skapat framgång och tillväxt. I det ligger också den utvecklade relationen till de skogsägare som brukar västerbottens skogar, att genuint förstå deras utmaningar och behov. Det är fantastiskt mycket värt i den satsning som nu kommer.

Nya utmaningar kommer hela tiden och ägarföretagens styrka är, och kommer alltid vara kvickhet från tanke till handling. Nu har det på kort tid skett stora förändringar i västerbottens virkesmarknad samtidigt som vi ser fantastiska möjligheter framåt för våra trävaror. Därför är tiden inne för för handling! En offensiv satsning på gemensam råvaruanskaffning –därför skapar vi tillsammans skogsföretaget Qbik.

Qbik är en satsning som ska säkra vår fortsatta utveckling mot över 100 år i branschen! Vi vill tydligt visa vår ambition och långsiktighet. Vi vill göra affärer direkt med människorna som delar vår passion för vår hållbara värdekedja från skog till produkter – vi ser er lokala skogsägare som nyckelpersoner för vår framgång! Med denna satsning får vi två finansiellt starka ägare, all vår gemensamma erfarenhet, alla våra skogliga medarbetare som redan idag jobbar med er skogsägare och våra duktiga samarbetspartners och entreprenörer, och framför allt, alla relationer med er skogsägare. Vi satsar bara större och siktar högre.

Våra ägare

Vår affärsvision

Det ska vara roligt, enkelt, tydligt och värdeskapande att göra affärer med oss.
”Bra att ha att göra med” helt enkelt. Det är den enkla devisen vi strävar efter, i stort och smått, i alla
kontakter vi har – med skogsägare, entreprenörer och alla andra människor vi möter i vår verksamhet.

Miljöarbete

Vi jobbar med skogen och dess produkter, alltså är miljöarbete det vi gör varje dag!
Vi, våra skogsägare, ägare och kunder ser med glädje på det ökade intresset för våra fantastiska kretsloppsprodukter!

Qbik är certifierade enligt spårbarhetstandarderna FSC® och PEFC™

Qbik innehar PEFC™ och FSC® spårbarhetscertifikat vilket idag är en absolut nödvändighet för att tillgodose våra ägare och kunders behov att i sin tur möta sina slutkunders behov. Se våra certifikat här.

FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) är de ledande systemen för certifiering av skog och skogsprodukter.  Systemen har snarlik struktur med grundprinciper som vilar på hänsyn till miljö, sociala aspekter, ekonomi och produktion i skogsbrukets alla led.
För oss innebär det t.ex att vi inte hanterar virke från s.k kontroversiella källor enligt certifieringens definition samt har rutiner för att undvika detta. Se vår policy här.

Vid synpunkter eller klagomål på hur Qbik AB tillämpar FSC® och PEFC™-standarden, vänligen kontakta                  VD Anders Ringsell, tel 070-5250876 eller via e-post anders.ringsell@qbikab.se.

Rapport från certifieringsrevision finns här. Vår publika DDS för Controlled Wood finns här.

Qbik

Filmer

– se hela filmbanken på vår Youtube kanal