Sälja virke

Virkesaffären

Virkesaffären är för många en av de största affärer man gör i sitt liv. Det har vi stor respekt för.
Våra virkesköpare har lång erfarenhet av möten och affärer med många olika skogsägare. Allt från de som lever sitt skogsägande hela livet, till de som aldrig varit i sin skog. Vi strävar efter att affären upplevs lika enkel för alla målgrupper. Det är viktigt för att vi ska leva upp till vårt motto, att vi uppfattas som ”bra att ha att göra med” Det finns två olika sätt att göra en virkesaffär, avverkningsuppdrag eller leveransvirke.

Läs mer här nedan eller om det passar dig bättre, ring en av våra duktiga virkesköpare.

Avverkningsuppdrag

Leveransvirke

Avverkningsuppdrag

Avverkningsuppdrag innebär i korthet att vi hjälper dig med hela kedjan

– Din lokala virkesköpare hos oss identifierar tillsammans med er de avverkningsbehov (gallring eller slutavverkning) som finns i din skog.
– Ni upprättar ett tydligt virkeskontrakt där villkor och priser tydligt fastställs.
– Vi avverkningsplanerar området så era önskemål om utförande tas i beaktande
– Vi sköter alla nödvändiga myndighetskontakter
– Våra anlitade skogsentreprenörer avverkar och transporterar virket till för lastbil farbar väg
– Våra anlitade timmeråkerier transporterar virket till industrin
– Virket mäts in vid industrin av den oberoende virkesmätningsorganisationen Biometria (som finns på varje industri)
– Ni får en tydlig avräkning som tydligt redovisar utfallet av volymer och överenskomna priser samt kostnader för uppdragets genomförande i enlighet med de villkor vi kommit sams om.
– Nettot (likviden) utbetals till ert bankkonto eller lämnas som innestående likvid (så kallad betalplan) om det passar er skattesituation bättre.
– Vid avverkning har vi vanligen också avtalat att vi hjälper er med efterföljande återbeskogning, de åtgärderna tar vid år 1-3 efter avverkningen.

Leveransvirke

Leveransvirke innebär i korthet att ni själva ombesörjer avverkning och transport till för lastbil farbar väg. Vi köper då virket vid vägkanten av er.

– Vi upprättar ett virkeskontrakt där villkor och priser tydligt fastställs
– Ni eller vi (beroende på förutsättningar) märker virket tydligt så att det kan identifieras vid inmätning
– Våra anlitade timmeråkerier transporterar virket till industrin
– Virket mäts in vid industrin av den oberoende virkesmätningsorganisationen Biometria (som finns på varje industri)
– Ni får en tydlig avräkning som tydligt redovisar utfallet av volymer och överenskomna priser samt kostnader för uppdragets genomförande i enlighet med de villkor vi kommit sams om.
– Nettot (likviden) utbetals till ert bankkonto